Running - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • դրոշակ 10

Վազում

Մոդել:006

Քաշը:75 գ

Կազմը:94% պոլիեսթեր + 6% էլաստան

Մոդել:007

Քաշը:130 գ

Կազմը:86% պոլիեսթեր + 14% էլաստան

Մոդել:008

Քաշը:130 գ

Կազմը:86% պոլիեսթեր + 14% էլաստան

Մոդել:009

Քաշը:110 գ

Կազմը:86% պոլիեսթեր + 14% էլաստան

Մոդել:010

Քաշը:85 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:015

Քաշը:110 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:026

Քաշը:130 գ

Կազմը:86% պոլիեսթեր + 14% էլաստան

Մոդել:029

Քաշը:130 գ

Կազմը:88% պոլիեսթեր + 12% էլաստան

Մոդել:030

Քաշը:130 գ

Կազմը:88% պոլիեսթեր + 12% էլաստան

Մոդել:031

Քաշը:150 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:032

Քաշը:145 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:033

Քաշը:145 գ

Կազմը:90% պոլիեսթեր + 10% էլաստան

Մոդել:031

Քաշը:145 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:037

Քաշը:120 գ

Կազմը:93% պոլիեսթեր + 7% էլաստան

Մոդել:040

Քաշը:80 գ

Կազմը:90% պոլիեսթեր + 10% էլաստան

Մոդել:042

Քաշը:177 գ

Կազմը:77% նեյլոն + 23% էլաստան

Մոդել:045

Քաշը:145 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:052

Քաշը:115 գ

Կազմը:85% նեյլոն + 15% էլաստան

Մոդել:055

Քաշը:150 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:060

Քաշը:130 գ

Կազմը:86% պոլիեսթեր + 14% էլաստան

Մոդել:061

Քաշը:135 գ

Կազմը:80% պոլիեսթեր 20% էլաստան

Մոդել:064

Քաշը:110 գ

Կազմը:94% պոլիեսթեր + 6% էլաստան

Մոդել:066

Քաշը:180 գ

Կազմը:84% պոլիեսթեր + 16% էլաստան

Մոդել:067

Քաշը:140 գ

Կազմը:81% նեյլոն + 19% էլաստան

Մոդել:068

Քաշը:140 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:074

Քաշը:117 գ

Կազմը:73% նեյլոն + 27% էլաստան

Մոդել:075

Քաշը:115 գ

Կազմը:84% պոլիեսթեր + 16% էլաստան

Մոդել:076

Քաշը:117 գ

Կազմը:73% նեյլոն + 27% էլաստան

Մոդել:077

Քաշը:117 գ

Կազմը:73% նեյլոն + 27% էլաստան

Մոդել:078

Քաշը:130 գ

Կազմը:87% նեյլոն + 13% էլաստան

Մոդել:079

Քաշը:130 գ

Կազմը:87% նեյլոն + 13% էլաստան

Մոդել:081

Քաշը:150 գ

Կազմը:73% նեյլոն + 27% էլաստան

Մոդել:082

Քաշը:150 գ

Կազմը:73% նեյլոն + 27% էլաստան

Մոդել:083

Քաշը:150 գ

Կազմը:73% նեյլոն + 27% էլաստան

Մոդել:086

Քաշը:150 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:089

Քաշը:115 գ

Կազմը:90% պոլիեսթեր + 10% էլաստան

Մոդել:091

Քաշը:170 գ

Կազմը:92% պոլիեսթեր + 8% էլաստան

Մոդել:093

Քաշը:110 գ

Կազմը:75% պոլիեսթեր + 25% էլաստան

Մոդել:096

Քաշը:110 գ

Կազմը:75% պոլիեսթեր + 25% էլաստան