MTB - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • դրոշակ 10

MTB

Մոդել:007

Քաշը:130 գ

Կազմը:86% պոլիեսթեր + 14% էլաստան

Մոդել:008

Քաշը:130 գ

Կազմը:86% պոլիեսթեր + 14% էլաստան

Մոդել:009

Քաշը:110 գ

Կազմը:86% պոլիեսթեր + 14% էլաստան

Մոդել:010

Քաշը:85 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:026

Քաշը:130 գ

Կազմը:86% պոլիեսթեր + 14% էլաստան

Մոդել:031

Քաշը:150 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:032

Քաշը:145 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:033

Քաշը:145 գ

Կազմը:90% պոլիեսթեր + 10% էլաստան

Մոդել:036

Քաշը:145 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:045

Քաշը:145 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:053

Քաշը:170 գ

Կազմը:87% պոլիեսթեր 13% էլաստան

Մոդել:055

Քաշը:150 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:068

Քաշը:140 գ

Կազմը:100% պոլիեսթեր

Մոդել:087

Քաշը:200 գ

Կազմը:92% նեյլոն + 8% էլաստան