Cycling Bottom - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • դրոշակ 10

Հեծանվավազքի ներքև

Մոդել:03

Քաշը:240 գ

Կազմը:80% պոլիեսթեր + 20% էլաստան

Մոդել:013

Քաշը:240 գ

Կազմը:75% նեյլոն + 25% էլաստան

Մոդել:014

Քաշը:225 գ

Կազմը:75% նեյլոն + 25% էլաստան

Մոդել:017 թ

Քաշը:210 գ

Կազմը:80% պոլիեսթեր + 20% էլաստան

Մոդել:018

Քաշը:245 գ

Կազմը:85% նեյլոն + 15% էլաստան

Մոդել:019

Քաշը:245 գ

Կազմը:85% նեյլոն + 15% էլաստան

Մոդել:020

Քաշը:225 գ

Կազմը:80% պոլիեսթեր + 20% էլաստան

Մոդել:021

Քաշը:165 գ

Կազմը:75% նեյլոն + 25% էլաստան

Մոդել:022

Քաշը:200 գ

Կազմը:82% նեյլոն + 18% էլաստան

Մոդել:023

Քաշը:245 գ

Կազմը:85% նեյլոն + 15% էլաստան

Մոդել:024

Քաշը:240 գ

Կազմը:80% պոլիեսթեր + 20% էլաստան

Մոդել:025

Քաշը:180 գ

Կազմը:82% պոլիեսթեր + 18% էլաստան

Մոդել:029

Քաշը:130 գ

Կազմը:88% պոլիեսթեր + 12% էլաստան

Մոդել:030

Քաշը:130 գ

Կազմը:88% պոլիեսթեր + 12% էլաստան

Մոդել:044

Քաշը:250 գ

Կազմը:86% % պոլիեսթեր + 14 % էլաստան

Մոդել:046

Քաշը:210 գ

Կազմը:89% % պոլիեսթեր + 11 % էլաստան

Մոդել:047

Քաշը:210 գ

Կազմը:84% նեյլոն + 16% էլաստան

Մոդել:051

Քաշը:225 գ

Կազմը:80% պոլիեսթեր + 20% էլաստան

Մոդել:056

Քաշը:210 գ

Կազմը:65% նեյլոն + 35% էլաստան

Մոդել:057

Քաշը:240 գ

Կազմը:80% պոլիեսթեր 20% էլաստան

Մոդել:059

Քաշը:240 գ

Կազմը:80% պոլիեսթեր 20% էլաստան

Մոդել:062

Քաշը:130 գ

Կազմը:93% պոլիեսթեր + 7% էլաստան

Մոդել:067

Քաշը:140 գ

Կազմը:81% նեյլոն + 19% էլաստան

Մոդել:070

Քաշը:200 գ

Կազմը:52% նեյլոն + 48% էլաստան

Մոդել:071

Քաշը:180 գ

Կազմը:55% Պոլիեսթեր 45% Էլաստան

Մոդել:072

Քաշը:145 գ

Կազմը:77% նեյլոն + 23% էլաստան

Մոդել:073

Քաշը:240 գ

Կազմը:80% պոլիեսթեր + 20% էլաստան

Մոդել:084

Քաշը:165 գ

Կազմը:75% պոլիեսթեր + 25% էլաստան

Մոդել:088

Քաշը:218 գ

Կազմը:59% նեյլոն + 41% էլաստան

Մոդել:092

Քաշը:180 գ

Կազմը:88% պոլիեսթեր + 12% էլաստան

Մոդել:095

Քաշը:220 գ

Կազմը:71% պոլիեսթեր + 29% էլաստան